Komisija za varstvo okolja in prostorsko planiranje v gorah

 

Alpe so kot najbolj obljudeno pogorje na svetu pod zelo velikim pritiskom koriščenja z vseh strani - kmetijstva, turizma, prometa, pridobivanja energije in surovin, industrije in vojske.

Hkrati pa so Alpe evropska centralna regija pokrajinske in biološke raznolikosti, ki jo je treba zaščititi, z njo upravljati in jo skrbno razvijati.

Iz tega izhaja mnogo področij, kjer prihaja do napetosti in se jih je treba lotiti po načelu poglobljenega razvoja. Večina problemskih točk zahteva čezmejne rešitve - okvir za to je Alpska konvencija.

Planinske zveze so kot turistični koristniki in hkrati tradicionalni zaščitniki Alp v središču teh napetosti. Po eni strani morajo svoje aktivnosti - pohodništvo, koče, poti, potovanja - oblikovati čim bolj okolju prijazno, po drugi strani pa se morajo zavzemati za zaščito alpskih pokrajin in življenskega prostora ter predvsem za oprijemljivo okoljevarstveno politiko - npr. na področju zaščite klime.

Komisija CAA za varstvo okolja in prostorsko planiranje v gorah opravlja strokovno izmenjavo mnenj med posameznimi planinskimi zvezami, izdela mnenja in strategije na teme iz zaščite okolja in narave v gorah, nudi podporo predsedstvu pri promociji Alpske konvencije in izvaja lastne projekte v Alpah, predvsem na področju informiranja in ozaveščanja planincev.

 
print
 

Mitgliedsverbände:

Alpenverein Südtirol Liechtensteiner Alpenverein Deutscher Alpenverein Schweizer Alpen-Club / Club Alpin Suisse Planinske zveve Slovenije Österreichischer Alpenverein fédération francaise des clubs alpins et de montagne Club Alipno Italiano