Komisija za koče, poti, plezalne naprave

 

Tradicija in modernost, tehnološke inovacije, idealizem in zdravi pragmatizem so osnovni in karakteristični elementi komisije za koče, poti in plezalne naprave. Je delovna skupina, ki jo je ustanovil CAA in katere namen je, da podpira razvoj skupne evropske politike zvez članic CAA.

S priviligirajočimi primerjavami, raziskavami in načrtovanji je komisija mesto za opazovanje tendenc v alpinističnem svetu.

Prednostni skupni cilj je ohranitev in podpora kočam kot nenadomestljivemu sestavnemu delu alpinističnega turizma, ki so ga izgradile planinske veze v naših gorah v 150 letni zgodovini.

Nadaljnji skupni cilj je izdelava pravil in konceptov za ohranjanje in pospešeno vzdrževanje mreže planinskih poti ter visokogorske infrastrukture koč (koče, bivaki). Pri tem je treba pretehtati med ekološkimi in finančnimi potrebami vsakokratnega območja. CAA deluje v prepričanju, da so planinske zveze važni nosilci turistično dragocenih objektov v alpskem svetu.